Καρκαβίτσα 11 (1ος όροφος) ioannisdask@gmail.com

Σχέσεις με οικείους ανθρώπους

διαπροσωπικές σχέσεις

Σχέσεις με οικείους ανθρώπους

 

Oι άνθρωποι που μας περιβάλλουν αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στήριγμα για εμάς. Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις κι οι βαθύτεροι δεσμοί που έχουμε, μας επηρεάζουν, μας βοηθούν και μας κάνουν να νιώθουμε μοναδικοί. Είναι συχνό μέσα σ’ αυτές τις σχέσεις να προκύπτουν διαφωνίες, συγκρούσεις και κάποιες σχέσεις να περνούν κρίσεις οι οποίες μπορεί να έχουν δραματικά αποτελέσματα για τη συνέχεια της σχέσης.

Ο τρόπος που ξέρουμε, επιλέγουμε κι έχουμε μάθει να διαλέγουμε, φίλους και συντρόφους, να σχετιζόμαστε με τους συγγενείς μας είναι συχνά καθοριστικός για τη συνέχεια αυτών των σχέσεων. Ο τρόπος που αντιδρούμε σε προβλήματα που εμφανίζονται στις βαθύτερες σχέσεις είναι συχνά κάτι που γίνεται αυτόματα, ασυνείδητα, χωρίς να είναι πάντα κάτι για το οποίο έχουμε απόλυτη επίγνωση. Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής κάποιος μπορεί να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να σχετίζεται, να  συνειδητοποιήσει τρόπους σκέψης και πράξης που δεν είναι μια συνειδητή επιλογή, αλλά πολλές φορές μια εσωτερικευμένη διεργασία. Μέσα απο αυτή τη διαδικασία προσωπικής αυτογνωσίας ο συμβουλευόμενος μπορεί να ανακαλύψει νέους τρόπους κατανόησης, αντίληψης αλλά και διαχείρισης δυσκολιών που εμφανίζονται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

Μιλήστε με τους ειδικούς...

Είναι πολύ συχνό για κάθε άνθρωπο σε κάποια περίοδο της ζωής του να νιώσει, πως τα προσωπικά του προβλήματα τον οδηγούν στο να πάρει λάθος αποφάσεις ή πως δυσκολεύεται να διαχειριστεί προσωπικά ζητήματα και τις σχέσεις του με κοντινούς του ανθρώπους. Σε τέτοιες περιόδους η βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανακουφίζει τον ψυχικό πόνο και βοηθάει τη λογική να ανακτήσει τον έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα μας να ανακαλύψει τις εσωτερικές του δυνάμεις,τα προσωπικά του αποθέματα και να δοκιμάσει καινούριους τρόπους να χειριστεί καταστάσεις που τόσο καιρό του φαίνονταν αδιέξοδες. Στο κέντρο Λόγος Ψυχή με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες του καθένα,σας περιμένουμε για να ξεκινήσουμε το ταξίδι της προσωπικής αυτογνωσίας με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση και την επίλυση προσωπικών άλλα και διαπροσωπικών προβλημάτων.