Καρκαβίτσα 11 (1ος όροφος) ioannisdask@gmail.com

Ο ρόλος του γονιού

οικογένεια

Ο ρόλος του γονιού

 

Συχνά πολλές δυσκολίες προκύπτουν κατά την άσκηση του ρόλου του γονέα. Είναι σύνηθες δύο γονείς να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μεγάλωμα των παιδιών, τα πρέπει, τους κανόνες αλλά και τί επιτρέπεται και τί δεν επιτρέπεται.

Αυτές οι διαφωνίες συχνά προκαλούν συγκρούσεις είτε έκδηλες με λογομαχίες είτε άδηλες με πιο παθητικοεπιθετική συμπεριφορά η οποία είναι εξίσου επιβαρυντική για τη συναισθηματική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Ο κάθε άνθρωπος αναλαμβάνει καθημερινά πολλαπλούς ρόλους ως εργαζόμενος, γονιός, σύντροφος και έτσι είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες οι δύο γονείς να μπορέσουν να συζητήσουν ήρεμα και να πάρουν αποφάσεις για την καθημερινή ζωή των παιδιών, τις αλλαγές που συμβαίνουν στα ίδια κατά την συνεχή ανάπτυξη τους.

Συχνά συμβαίνει οι γονείς να επαναλαμβάνουν τρόπους διαπαιδαγώγησης με τους οποίους οι ίδιοι μεγάλωσαν στην οικογένεια καταγωγής τους, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν ο κάθε γονέας είναι φορέας μιας κουλτούρας διαπαιδαγώγησης η οποία μπορεί να έρχεται σε ρήξη με του άλλου γονέα.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι δύο γονείς να καταλήγουν σε κοινές αποφάσεις οι οποίες θα είναι ξεκάθαρες και σταθερές για τα παιδιά. Η διαδικασία της συμβουλευτικής- ψυχοθεραπείας δίνει το χώρο στους γονείς να μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά, να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους και τις απόψεις τους και να βρουν καινούριους τρόπους επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να βελτιώσουν ποιοτικά τη σχέση τους ως σύντροφοι αλλά και ως γονείς απέναντι στα παιδιά τους.

Μιλήστε με τους ειδικούς...

Είναι πολύ συχνό για κάθε άνθρωπο σε κάποια περίοδο της ζωής του να νιώσει, πως τα προσωπικά του προβλήματα τον οδηγούν στο να πάρει λάθος αποφάσεις ή πως δυσκολεύεται να διαχειριστεί προσωπικά ζητήματα και τις σχέσεις του με κοντινούς του ανθρώπους. Σε τέτοιες περιόδους η βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανακουφίζει τον ψυχικό πόνο και βοηθάει τη λογική να ανακτήσει τον έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα μας να ανακαλύψει τις εσωτερικές του δυνάμεις,τα προσωπικά του αποθέματα και να δοκιμάσει καινούριους τρόπους να χειριστεί καταστάσεις που τόσο καιρό του φαίνονταν αδιέξοδες. Στο κέντρο Λόγος Ψυχή με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες του καθένα,σας περιμένουμε για να ξεκινήσουμε το ταξίδι της προσωπικής αυτογνωσίας με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση και την επίλυση προσωπικών άλλα και διαπροσωπικών προβλημάτων.